หลักสูตร

DATA Science

บรรยายและปฏิบัติ 16 ชม.

การปฏิวัติของเทคโนโลยี Big data ได้เน้นให้เราเห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์นั้นเป็นสิ่งจำเป็น หลักสูตร Data Science มีจุดประสงค์ที่จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ data science และการนำไปประยุกต์ในวงกว้าง

ผู้บรรยาย

ผศ.ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน

จุดประสงค์

1. เข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์ big data

2. เรียนรู้ทฤษฏี modeling

3. ประสบการณ์เบื้องต้นในการใช้ Analytic tool บางส่วน

โครงสร้างหลักสูตร 

1. Introduction to Data Science

– Role of data scientist and related tasks

– Case studies in marketing

 

2. Predictive Modeling

– Attribute selection

– Classification

– Regression

 

3. Exploratory Data Analysis

– Basic statistical analysis

– Data visualization

 

4. Data Analytic Thinking

– Model evaluation

– Cost/benefit analysis

– Model communication

ข้อกำหนดเบื้องต้นของผู้เข้าร่วม

1. มีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

2. มีพื้นฐานทางสถิติ (เช่น ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่บงเบน, ความน่าจะเป็น และอื่นๆ.)

3. มีทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน (ฟังชั่น ,ข้อขัดแย้ง,ตัวแปร,loop)

4. พีชคณิตเชิงเส้นขั้นพื้นฐาน (เช่น vector, matrix, etc.)

5. ความเข้าใจทางธุรกิจพื้นฐาน (เช่น การตลาด, การปฏิบัติ,อื่นๆ)

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES