big-data-crm-and-what-is-its-benefitsBig Data + CRM = ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น


Share this article

CRM หรือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าโดยตรง แล้วการทำ Big Data CRM ล่ะจะมีส่วนช่วยและส่วนเกี่ยวกับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง

CRM (Customer Relationship Management) หรือลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อรวมเข้ากับ Big Data จะได้เป็น Big Data CRM ซึ่งหมายถึงการรวม Big Data เข้ากับระบบ CRM ของบริษัทโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งสิ่งที่จะได้รับจากระบบการทำงานนี้ก็คือพฤติกรรมของลูกค้าและการคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าที่จะเกิดขึ้น หลายบริษัทมีปัญหาการนำเอา Big Data เข้ามาใช้งานเพราะปริมาณที่มากมายมหาศาลของมัน รวมถึงความเร็วที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นในการจะดำเนินการในส่วนนี้จึงต้องมีการอาศัยเครื่องมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากแบบนี้ได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้บริษัทสามารถนำเอาไปใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

เป้าหมายของการทำ Big Data CRM คือ การรวบรวมข้อมูลของลูกค้าภายในบริษัทเข้ากับข้อมูลของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายนอกบริษัท – อาทิ เครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย เป็นต้น – โดยการหารูปแบบของข้อมูลและเทรนด์ของข้อมูล โอกาสในการขายและการจัดการสินค้า รวมถึงการเสนอการให้บริการ เพื่อนำมาช่วยสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัท

การรวม Big Data เข้ากับข้อมูลทางด้าน CRM สามารถช่วยพัฒนาระบบการวิเคราะห์ลูกค้าและนำไปสู่การสร้างโมเดลคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าได้ บริษัทส่วนใหญ่ใช้ Big Data ในการเชื่อมต่อกับระบบ CRM เพื่อให้เกิดระบบที่สามารถประมวลผลได้แบบเรียลไทม์ และยิ่งไปกว่านั้นสามารถติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกจุดสำคัญของการทำ Big Data CRM ก็คือการที่จะดึงเอาข้อมูลของลูกค้าที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดจากการที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์หรือติดต่อกับบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆของบริษัททุกช่องทาง

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเครื่องในการทำ Big Data จะมีราคาถูกเนื่องจากเป็นซอฟท์แวร์แบบ Open Source แต่ค่าใช้จ่ายกลับไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือแต่เป็นการจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญมากพอที่จะใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน อย่างพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงความคุ้นเคยที่จะใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของเครื่องมือในการทำ Big Data ทั้งนี้ Big Data CRM นั้นต้องการทั้งเครื่องมือที่ทรงพลังและคุณภาพข้อมูลที่ดีเพื่อจะใช้ในการวิเคราะห์และได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำ

การเก็บข้อมูลและนำเอามาวิเคราะห์จากลูกค้าของบริษัทเองโดยตรง จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างหรือปรับปรุงการให้บริการลูกค้าได้โดยการศึกษามุมมองและความรู้สึกของลูกค้าที่มาใช้บริการกับบริษัทจริงๆ Big Data สามารถให้ข้อมูลทางด้านธุรกิจแก่บริษัทได้ ทั้งสัดส่วนยอดขาย การตลาดและข้อมูลส่วนอื่นๆที่สามารถช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องการตัดสินใจที่ถูกต้องทางด้านธุรกิจได้แบบทันที รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสินค้า คลังสินค้า ประเภทลูกค้าส่วนต่างๆ และช่วยในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นได้

ทั้งนี้เมื่อพูดถึงข้อมูลของลูกค้า Big Data จะแสดงผลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งจากการวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลที่มีการส่งต่อมาโดยตรง ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้ทั้ง ชาร์ต กราฟ หรือรูปแสดงทางสถิติอื่นๆ รวมถึงการแสดงผลแบบไม่มีรูปแบบอย่าง เสียง วิดีโอ หรือรูปภาพ เป็นต้น

Cr. Customer Experience Information, Solunus

READ  6 วิธีที่จะทำให้การใช้ Big Data เป็นเรื่องง๊ายง่าย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES