Big Data ในภาครัฐกับการใช้งานเพื่อประโยชน์สาธารณะ


Share this article

ใครว่า Big Data มีประโยชน์แค่ในโลกธุรกิจเพียงอย่างเดียว เพราะกับหน่วยงานรัฐ Big Data ก็มีบทบาทไม่ธรรมดา ทั้งวิเคราะห์และช่วยส่งเสริม

Big Data และเครื่องมือในการวิเคราะห์อื่นๆ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธภาพในการช่วยให้รัฐบาลพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสุขและด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามการรายงานของ TechAmerica Foundation

องค์กรทางด้าน IT เชื่อว่า Big Data Analytics สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นจริงได้ ในการมีส่วนช่วยในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาล จากผลการสำรวจหน่วยงานสาธารณะ Big Data Analytics สามารถช่วยในการทำงานของหน่วยงานรัฐได้ตั้งแต่การทำนายโอกาสที่จะเกิดอาชญากรรมเพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรออย่างสูญเปล่าไปจนถึงการวิเคราะห์เพื่อช่วยป้องกันการทุจริต

Predictive Analysis หรือการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการทำนาย เป็นที่นิยมใช้งานมากขึ้นในฐานะ “เครื่องมือช่วยป้องกันอาชญากรรม” อย่างเช่นตัวอย่างกรมตำรวจใน บัลติมอร์และฟิลาเดลเฟีย ที่มีการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหาศาล ในการหารูปแบบและโอกาสในการเกิดอาชญากรรม เป็นการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการป้องกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพการทำงานของหน่วยงานด้านสุขภาพ และช่วยระบบการจัดการในภาวะโรคระบาดเพื่อให้การทำงานและการช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4 แนวทางการใช้ Big Data ในการช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สิน

1. รักษาชีวิต

87% ของหน่วยงานองค์กร IT และ 75% ของหน่วยงาน IT ของรัฐ การใช้งาน Big Data Solution ในการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายในแต่ละปี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า นักวิจัยสายการแพทย์สามารถใช้ข้อมูลด้านสุขภาพในการหารูปแบบการรักษาที่จะนำไปสู่แนวทางการรักษาที่ได้ผลดียิ่งขึ้นและลดการแพร่ระบาดของโรคลง

2. ลดอาชญากรรม

75% ของหน่วยงาน IT ของรัฐ มีความคิดเห็นว่า Big Data มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ

ในปัจจุบันหน่วยงานตำรวจหลายหน่วยงานได้มีการใช้เทคโนโลยี Big Data ในการพัฒนาโมเดลการทำนายว่าเมื่อไหร่และที่ไหนที่จะมีโอกาสในการเกิดอาชญากรรม ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถที่จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุล่วงหน้าได้ เป็นการช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในท้องที่สำคัญๆได้

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต

Big Data แบบเรียลไทม์สามารถช่วยให้หน่วยงานรัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้ จากการผลการสำรวจขององค์กร IT

ตัวอย่างเช่น การได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลมหาศาลระหว่างเอเจนซี่ ภาคเอกชนและรัฐบาล ที่สามารถนำไปใช้พัฒนา สร้างบริการที่มีลักษณะเฉพาะด้านสำหรับประชาชน ตั้งแต่การให้บริการด้านการติดต่อราชการไปจนถึงการช่วยย่นระยะเวลาการดำเนินงานจองภาครัฐ หน่วยงาน IT ของภาครัฐในสหรัฐฯ กล่าวว่า Big Data สามารถช่วยพัฒนาสังคมและบริการสาธารณะ การศึกษาและการทำงานของระบบราชการได้

4. ประหยัดเงินในกระเป๋า

หน่วย IT กลางกล่าวว่า การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของ Big Data สามารถช่วยลดงบประมาณของหน่วยงานรัฐได้อย่างน้อย 10% ต่อปี หรือประมาณ $1,200 ต่อพลเมืองหนึ่งคน (ประมาณ 40,860 บาท) จากการสำรวจของ TechAmerica พบว่า Big Data สามารถช่วยรัฐรักษาเงินงบประมาณได้ด้วยการวิเคราะห์ตรวจจับสัญญาณวิธีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามประโยชน์ที่แท้จริงของการวิเคราะห์ด้วย Big Data เจ้าหน้าที่ของฝ่าย IT กลางมองว่ายังคงมีอุปสรรคในการนำมาปรับใช้โดยเฉพาะในเรื่องของความกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเครื่องมือใหม่ๆ ความไม่ชัดเจนในเรื่องของการตอบแทนการลงทุนจากการใช้ Big Data และเรื่องเวลาที่ต้องใช้ในการแยกข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบเดิม

แต่ถึงอย่างนั้นประโยนช์ที่ได้รับจากการนำ Big Data เข้ามาใช้งาน ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

Cr. GCN

READ  7 บุคคลที่คุณต้องมีในทีม Big Data เพื่อการทำงานที่ราบรื่น (ภาคจบ)

Share:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES