• ลดขนาด Neural Network ด้วยเทคนิค Targeted Dropout

    งานวิจัยต่อจาก Lottery ticket hypothesis ที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลย คืองานวิจัยที่มีชื่อว่า Targeted Dropout ที่พัฒนาโดย Google Brain และ FOR.ai โดยมี Geoffrey E. Hinton หนึ่งในผู้คิดค้น Dropout ขึ้นมา

  • สร้างโมเดลความสัมพันธ์ของข้อมูลทางธุรกิจด้วยเทคนิค linear regression

    การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่นการทำ regression analysis ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาตัวแปร (factor) ที่มีผลต่อยอดขาย ตัวแปรที่ทำให้ความต้องการของสินค้าเรามากขึ้น หรือส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี รวมไปถึงการสร้างโมเดลหาความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับช่องทางการวางขายนั้น อีกทั้งการทำ predictive model (หรือที่นิยมเรียกกันว่า machine learning) อื่น ๆ อย่าง logistic regression รวมไปถึงหลักการของ deep learning อย่าง neural network ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจำเป็นต้องใช้พื้นฐานของ linear regression ทั้งสิ้น Linear Regression คืออะไร Linear regression เป็นโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับสิ่งที่เราสนใจเช่นปัจจัยต่าง ๆ ทางธุรกิจกับยอดขายในไตรมาสนั้น ๆ หรืออาจจะเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ในสินค้ากับเกรดหรือคุณภาพของสินค้าเป็นต้น โดย linear regression นั้นเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นโมเดลที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย แต่ว่ามีข้อควรระวังอยู่มาก หากไม่เข้าใจถึงหลักการของ linear regression…

  • นานเท่าไหร่กว่าลูกค้าจะหนีเราไปด้วย Survival Analysis

    ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วรายได้หลักมาจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าหรือการให้บริการ ทั้งนี้ การที่เราสามารถรู้ได้ว่า ลูกค้าจะอยู่กับเรานานแค่ไหน เมื่อไหร่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการเราอีก หรือตอนไหนที่ลูกค้าจะยกเลิกบริการกับเรา จะทำให้เราสามารถรับมือกับสถานะการณ์เหล่านี้ได้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES