• Transfer learning in Natural Language Processing (NLP)

    “การถ่ายทอดการเรียนรู้ (Transfer learning)” หลายคนอาจเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับการถ่ายทอดการเรียนรู้ในคอมพิวเตอร์กับงานด้านภาพหรือวิดีโอ แต่รู้หรือไม่ว่า การถ่ายทอดการเรียนรู้ก็สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านภาษาได้เช่นกัน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES