• Topic modeling ดีกว่าเดิมได้ ด้วย Word Embedding

    Topic modeling คืออะไร ลองจินตนาการว่าเรามีเอกสารที่เป็นข้อความจำนวนมากๆ ที่เราต้องทำการวิเคราะห์ เช่น เราเปิดร้านขายของออนไลน์ และต้องการวิเคราะห์รีวิวของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของเรา แทบจะ

  • สร้าง Topic Modeling ง่ายๆ ด้วย LSA

    เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาในการเริ่มทำ Topic Modeling ด้วย LSA หรือเรียกเต็มๆว่า Latent Semantic Analysis เพราะไม่ค่อยมีใครอธิบายกระบวนการเต็มๆ หรือการนำไปใช้ ส่วนใหญ่มักจะเขียนแค่ว่าได้ตัวโมเดลแล้วจบแค่นั้น

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES