10 เหตุผลที่ทำให้งานสาย Big Data มีแต่โตกับโต (ภาคแรก)


Share this article

หากคุณยังไม่อยากจะเชื่อว่างานสาย Big Data Analytics คือสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกธุรกิจ นี่คือ 10 เหตุผลที่จะทำให้คุณเห็นภาพนั้นชัดขึ้น

1. ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เพิ่มสูงขึ้นมาก

กราฟแนวโน้มงานในสาย Big Data Analytics จาก indeed.com เป็นสิ่งช่วยยืนยันให้เราเห็นว่าสายงานนี้มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งโอกาสในสายงานก็ยังมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นแบบคงที่ ซึ่งนั้นหมายความว่าโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานอยู่ในด้านบวกแบบสุดๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากในหลายๆองค์กรกำลังมองหาวิธีการและแนวทางที่จะใช้ประโยชน์จาก Big Data ให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด ข้อมูลจากเว็บไซต์หางานชั้นนำแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งในสายงานนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการมองหาบุคลากรในด้านนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

2. โอกาสทางสายงานที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีความสามารถ

ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์มีแต่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่คงที่ ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่มีคุณสมบัติในด้านนี้ และข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือสายงานนี้เปิดกว้างและสามารถทำงานได้ทุกที่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัครสายงานนี้ได้ และแม้ว่า Big Data Analytics จะเป็นตำแหน่งที่เป็นต้องการอย่างมาก แต่ก็ยังคงมีตำแหน่งว่างในสายงานนี้มากมายในองค์กรทั่วโลกเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้สถาบัน McKinsey Global Institute ศึกษาพบว่า อเมริกาจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) กว่า 190,000 คน และบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดการอีกกว่า 1,500,000 คน ในปี 2018

3. ค่าตอบแทนสูง

ด้วยความต้องการบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่สูง ทำให้รายได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองในสายงานนี้สูงตามด้วย จนทำให้สายงานด้าน Big Data เป็นหนึ่งในสายงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงมาก จากรายงาน 2015 Skills and Salary Survey Report ที่จัดพิมพ์โดย Institute of Analytics Professionals of Australia (IAPA) รายงานไว้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีในสายงาน Data Analysts คือ $130,000 หรือประมาณ 4,470,317 บาท เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2014 นอกจากนี้หากมองแนวโน้มรายได้สำหรับสายงาน Big Data Analytics ในสหราชอาณาจักร ยังพบว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยรายได้เฉลี่ยในปี 2016 อยู่ที่ £62,500 หรือประมาณ 2,790,714 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2015 ประมาณ 13.63%

4. Big Data Analytics: สายงานที่มีความสำคัญสูงในทุกองค์กร

จากการสำรวจของ Peer Research – Big Data Analytics’ Survey ได้สรุปผลการสำรวจเอาไว้ว่า Big Data Analytics คือหนึ่งในสายงานที่มีความสำคัญในระดับสูงต่อองค์กร เพราะถือว่าเป็นสายงานที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

นอกจากนี้จากการสำรวจของ Deloitte ในตลาดแรงงานระดับกลาง ยังพบว่าในความคิดเห็นของผู้บริหาร สายงานด้านการวิเคราะห์ มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร กว่า 65.2% ของผู้ร่วมทำแบบสำรวจมีการนำการวิเคราะห์มาใช้ในการช่วยดำเนินงานทางธุรกิจ

5. การนำ Big Data Analytics มาประยุกต์ใช้มีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้การนำข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการสมัยใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น และนี่คือหลักฐานจากรายงานของ The Data Warehousing Institute (TDWI) และจากรายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่ามากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ทำแบบสอบถามมีการใช้งานระบบการวิเคราะห์ระดับสูงในการทำ Big Data สำหรับการทำงานในส่วนของ Business Intelligence, Predictive Analytics และ Data Mining

และจากการที่เครื่องมือในการวิเคราะห์ Big Data อย่างเช่น Apache Hadoop เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็น Open Source ทำให้หลายๆองค์กรมีการนำเอา Big Data  เข้ามาปรับใช้ และมีแนวโน้มที่จะมีการนำมาปรับใช้มากขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้บุคลากรในด้านนี้เป็นที่ต้องการเพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วย

Cr. Edureka

READ  10 สิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับ Big Data ที่คุณอาจไม่เคยรู้

Share:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES