Top Data Analytics Trends For 2020


Share this article

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน สำหรับบทความนี้เราจะมาดูเทรนด์ของเทคโนโลยีที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปีหน้ากันว่าจะมีอะไรบ้าง แน่นอนว่าในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เราจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัล DatsciAward ให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการสรุปผลออกมาว่าเทรนด์ในปี 2020 นี้จะมีสิ่งใดที่ได้รับความสนใจ และผมได้เลือกเทรนด์หลักที่น่าสนใจจำนวน 7 อย่างด้วยกัน เรามาเริ่มดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง

1. Data Analysis Automation

สำหรับการจัดการระบบอย่างอัตโนมัตินั้นเป็นที่ได้รับความสนใจจากโรงงานหรืออุตสาหกรรม เพราะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้และพัฒนาประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2020 นั้น งานในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลกว่า 40% จะถูกปรับไปเป็นการจัดการแบบอัตโนมัติทำให้งานของ Data Scientist หรือ Data Analyst มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Gartner บริษัทที่ทำการวิจัยและให้คำปรึกษาของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี Platform ที่พัฒนาประสิทธิภาพและให้เกิดการทำงานอย่างอัตโนมัติ เช่น ขั้นตอน Data Integration เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันและจัดการข้อมูลนี้ รวมถึงขั้นตอนการสร้างโมเดลเป็นต้น (อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าถึงแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราต้องการทำให้โมเดลมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องรู้วิธีการทำงานของโมเดลด้วย) ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเข้าถึงการทำงานของแต่ละองค์กรได้สะดวกมากขึ้น

2. The Internet of Things meets Data Analytics

ในปี 2020 นี้มีคาดการณ์ว่าจะมีเครื่องมือ IoT (Internet of Things) ที่มีการใช้งานอยู่กว่า 20 ล้านเครื่อง นั้นแสดงให้เห็นว่าจะเกิดข้อมูลมหาศาล และเป็นที่แน่นอนว่าจะมีการนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก IoT นี้ ซึ่งบริษัทที่มีการเก็บข้อมูล IoT ในการทำงานแบบประจำวันนั้นได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แล้ว แต่กว่า 75% ขององค์กรที่ใช้งานส่วนใหญ่นั้นยังมีข้อจำกัดในการนำข้อมูลนี้ไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (อ่านเพิ่มเติม) นั้นแสดงให้เห็นว่าในปีหน้าจะมีเครื่องมือในการจัดการข้อมูล IoT ที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ, ความแม่นยำของข้อมูลจาก IoT และการนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

3. In-memory Computing

เทรนด์ต่อมาที่จะได้รับความนิยมอย่างมากคือการวิธีการคำนวณแบบ In-memory ซึ่งข้อดีคือมีความเร็วในการทำงานที่มากขึ้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมาต้นทุนของหน่วยความจำมีราคาที่ลดลงทำให้การเก็บข้อมูลใน RAM และคำนวนแบบ Parallel จึงเป็นอีกวิธีที่จะได้รับความนิยมเนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นขององค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

4. The Rise of Data as a Service

มีการคาดการณ์ว่ากว่า 90% ขององค์กรขนาดใหญ่นั้นจะมีการสร้างกำไรจากข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของ Data as a Service (DaaS) ในปี 2020 (อ่านเพิ่มเติม) โดย DaaS นี้จะเป็นเทคโนโลยีในระบบ Cloud ที่จะเก็บข้อมูลไว้และให้ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการข้อมูลนั้นสามารถเข้ามาดึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตมีความเร็วและเข้าถึงได้กับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ทำให้การบริการนี้จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้การแชร์ข้อมูลหรือการให้บริการด้านข้อมูลนั้นมีมากขึ้นในรูปแบบของ real-time และทำให้แต่ละองค์กรสามารถนำข้อมูลที่ได้นี้มาทำให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. Augmented Analytics is Growing

Augmented Analytics คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยการนำ AI มาเรียนรู้วิธีการสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลเอง โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดของ Augmented Analytics นี้จะพัฒนาจาก 8.4 ล้านเหรียญ ในปี 2018 ไปยัง 18.4 ล้านเหรียญในปี 2023 ซึ่งเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากในวงการธุรกิจ

โดยข้อดีที่เกิดขึ้นคือจะสามารถทำงานการวิเคราะห์ได้อย่างอัตโนมัติ (จะคล้ายกับข้อ1) ในขั้นตอนต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์และสร้างโมเดล จนไปถึงการหา Insight ของข้อมูลที่เกิดขึ้น

6. Personal Assistance Technologies

เทคโนโลยีสำหรับคำแนะนำของแต่ละบุคคลนั้นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 นี้ผู้สูงอายุจะเริ่มปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีโดยประมาณ 5% ของคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมี Personal Healthcare Robot เป็นของตนเอง ซึ่งจะยังมีการเจริญเติบโตของตลาดนี้อีกมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่จะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

 

7. The Development of Smart Cities

และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ IoT นั้นสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Smart Cities ซึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาคือการเก็บข้อมูลที่ต้องมีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้กับประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้นนี้จะสามารถช่วยในด้านของความปลอดภัย จนไปถึงในด้านของสาธารณสุข โดยในปี 2020 นั้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีการนำหุ่นยนต์ไปช่วยในด้านการแพทย์มากยิ่งขึ้น

Reference

Top Data Analytics Trends And Predictions For 2020

READ  สร้างโมเดลความสัมพันธ์ของข้อมูลทางธุรกิจด้วยเทคนิค linear regression

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES