Top Data Analytics Trends For 2020


Share this article

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน สำหรับบทความนี้เราจะมาดูเทรนด์ของเทคโนโลยีที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปีหน้ากันว่าจะมีอะไรบ้าง แน่นอนว่าในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เราจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัล DatsciAward ให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการสรุปผลออกมาว่าเทรนด์ในปี 2020 นี้จะมีสิ่งใดที่ได้รับความสนใจ และผมได้เลือกเทรนด์หลักที่น่าสนใจจำนวน 7 อย่างด้วยกัน เรามาเริ่มดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง

1. Data Analysis Automation

สำหรับการจัดการระบบอย่างอัตโนมัตินั้นเป็นที่ได้รับความสนใจจากโรงงานหรืออุตสาหกรรม เพราะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้และพัฒนาประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2020 นั้น งานในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลกว่า 40% จะถูกปรับไปเป็นการจัดการแบบอัตโนมัติทำให้งานของ Data Scientist หรือ Data Analyst มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Gartner บริษัทที่ทำการวิจัยและให้คำปรึกษาของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี Platform ที่พัฒนาประสิทธิภาพและให้เกิดการทำงานอย่างอัตโนมัติ เช่น ขั้นตอน Data Integration เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันและจัดการข้อมูลนี้ รวมถึงขั้นตอนการสร้างโมเดลเป็นต้น (อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าถึงแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราต้องการทำให้โมเดลมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องรู้วิธีการทำงานของโมเดลด้วย) ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเข้าถึงการทำงานของแต่ละองค์กรได้สะดวกมากขึ้น

2. The Internet of Things meets Data Analytics

ในปี 2020 นี้มีคาดการณ์ว่าจะมีเครื่องมือ IoT (Internet of Things) ที่มีการใช้งานอยู่กว่า 20 ล้านเครื่อง นั้นแสดงให้เห็นว่าจะเกิดข้อมูลมหาศาล และเป็นที่แน่นอนว่าจะมีการนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก IoT นี้ ซึ่งบริษัทที่มีการเก็บข้อมูล IoT ในการทำงานแบบประจำวันนั้นได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้แล้ว แต่กว่า 75% ขององค์กรที่ใช้งานส่วนใหญ่นั้นยังมีข้อจำกัดในการนำข้อมูลนี้ไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (อ่านเพิ่มเติม) นั้นแสดงให้เห็นว่าในปีหน้าจะมีเครื่องมือในการจัดการข้อมูล IoT ที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ, ความแม่นยำของข้อมูลจาก IoT และการนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

3. In-memory Computing

เทรนด์ต่อมาที่จะได้รับความนิยมอย่างมากคือการวิธีการคำนวณแบบ In-memory ซึ่งข้อดีคือมีความเร็วในการทำงานที่มากขึ้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมาต้นทุนของหน่วยความจำมีราคาที่ลดลงทำให้การเก็บข้อมูลใน RAM และคำนวนแบบ Parallel จึงเป็นอีกวิธีที่จะได้รับความนิยมเนื่องจากจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นขององค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

4. The Rise of Data as a Service

มีการคาดการณ์ว่ากว่า 90% ขององค์กรขนาดใหญ่นั้นจะมีการสร้างกำไรจากข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบของ Data as a Service (DaaS) ในปี 2020 (อ่านเพิ่มเติม) โดย DaaS นี้จะเป็นเทคโนโลยีในระบบ Cloud ที่จะเก็บข้อมูลไว้และให้ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการข้อมูลนั้นสามารถเข้ามาดึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตมีความเร็วและเข้าถึงได้กับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ทำให้การบริการนี้จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้การแชร์ข้อมูลหรือการให้บริการด้านข้อมูลนั้นมีมากขึ้นในรูปแบบของ real-time และทำให้แต่ละองค์กรสามารถนำข้อมูลที่ได้นี้มาทำให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. Augmented Analytics is Growing

Augmented Analytics คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยการนำ AI มาเรียนรู้วิธีการสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลเอง โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดของ Augmented Analytics นี้จะพัฒนาจาก 8.4 ล้านเหรียญ ในปี 2018 ไปยัง 18.4 ล้านเหรียญในปี 2023 ซึ่งเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากในวงการธุรกิจ

โดยข้อดีที่เกิดขึ้นคือจะสามารถทำงานการวิเคราะห์ได้อย่างอัตโนมัติ (จะคล้ายกับข้อ1) ในขั้นตอนต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์และสร้างโมเดล จนไปถึงการหา Insight ของข้อมูลที่เกิดขึ้น

6. Personal Assistance Technologies

เทคโนโลยีสำหรับคำแนะนำของแต่ละบุคคลนั้นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 นี้ผู้สูงอายุจะเริ่มปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีโดยประมาณ 5% ของคนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมี Personal Healthcare Robot เป็นของตนเอง ซึ่งจะยังมีการเจริญเติบโตของตลาดนี้อีกมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่จะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 

 

7. The Development of Smart Cities

และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ IoT นั้นสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Smart Cities ซึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาคือการเก็บข้อมูลที่ต้องมีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้กับประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้นนี้จะสามารถช่วยในด้านของความปลอดภัย จนไปถึงในด้านของสาธารณสุข โดยในปี 2020 นั้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีการนำหุ่นยนต์ไปช่วยในด้านการแพทย์มากยิ่งขึ้น

Reference

Top Data Analytics Trends And Predictions For 2020

READ  การประมาณการทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการประมวลผลสำหรับระบบการจัดการล็อก

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES