• Top Data Analytics Trends For 2020

    สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน สำหรับบทความนี้เราจะมาดูเทรนด์ของเทคโนโลยีที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปีหน้ากันว่าจะมีอะไรบ้าง แน่นอนว่าในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้เราจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัล DatsciAward ให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการสรุปผลออกมาว่าเทรนด์ในปี 2020 นี้จะมีสิ่งใดที่ได้รับความสนใจ และผมได้เลือกเทรนด์หลักที่น่าสนใจจำนวน 7 อย่างด้วยกัน เรามาเริ่มดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง 1. Data Analysis Automation สำหรับการจัดการระบบอย่างอัตโนมัตินั้นเป็นที่ได้รับความสนใจจากโรงงานหรืออุตสาหกรรม เพราะช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้และพัฒนาประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย เป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2020 นั้น งานในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลกว่า 40% จะถูกปรับไปเป็นการจัดการแบบอัตโนมัติทำให้งานของ Data Scientist หรือ Data Analyst มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Gartner บริษัทที่ทำการวิจัยและให้คำปรึกษาของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี Platform ที่พัฒนาประสิทธิภาพและให้เกิดการทำงานอย่างอัตโนมัติ เช่น ขั้นตอน Data Integration เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนเข้ามาไว้ด้วยกันและจัดการข้อมูลนี้ รวมถึงขั้นตอนการสร้างโมเดลเป็นต้น (อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าถึงแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นตัวช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราต้องการทำให้โมเดลมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องรู้วิธีการทำงานของโมเดลด้วย) ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเข้าถึงการทำงานของแต่ละองค์กรได้สะดวกมากขึ้น 2. The Internet of Things meets…

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES