• BERT Explained: State of the art language model for NLP

  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) เป็นกระบวนการในการสร้างอัลกอริทึมการคำนวณเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลลัทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาของมนุษย์

 • มาทำความรู้จัก ระบบแนะนำ (Recommendation system) ว่าคืออะไรกัน

  ในปัจจุบัน ชีวิตประจำวันของเรามีการซื้อขายและใช้บริการต่าง ๆ จากเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์มากมาย เราจะพบว่า สิ่งที่มาคู่กับขณะเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการคือการแนะนำสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • สร้าง Topic Modeling ง่ายๆ ด้วย LSA

  เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาในการเริ่มทำ Topic Modeling ด้วย LSA หรือเรียกเต็มๆว่า Latent Semantic Analysis เพราะไม่ค่อยมีใครอธิบายกระบวนการเต็มๆ หรือการนำไปใช้ ส่วนใหญ่มักจะเขียนแค่ว่าได้ตัวโมเดลแล้วจบแค่นั้น

 • Siamese Neural Network: การตรวจจับการปลอมแปลงลายเซ็นด้วยปัญญาประดิษฐ์

  ลายเซ็นคือการเขียนชื่อหรือสัญลักษณ์แทนตัวตนด้วยลายมือเพื่อใช้ในการแสดงอัตลักษณ์ของบุคคล ลายเซ็นถูกใช้ในการแสดงตัวตน การอนุมัติ และเป็นหลักฐานในการยืนยันการทำธุรกรรม

 • ให้ AI ทำงานควบคู่กับ Privacy ด้วยวิธี Federated Learning

  ในปัจจุบัน เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence นั้นเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน เราจะใช้ Google Maps มาคำนวนหาระยะทางที่ไปถึงจุดหมายเร็วที่สุด

 • Predictive Maintenance: การทำนายหรือคาดการณ์การเสียของเครื่องจักร

    การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ หมายถึงการทำนายหรือคาดการณ์การเสียของเครื่องจักร โดยใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลจากการวัดผลของเครื่องจักรโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการทำนายระยะเวลาที่เครื่องจะเสีย หรือความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรจะเสียในระยะเวลาที่กำหนด

 • หรือ Intelligence System จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป? เมื่อ Machine learning ถูกหลอกด้วย Adversarial Example

  ในทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการเติบโตของ Intelligence System ที่สามารถช่วยมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้ด้วยซอฟต์แวร์หรือวิธีการดั้งเดิม เทคโนโลยีเช่น Machine Learning และ Deep Learning เข้ามามีบทบาทมากขึ้นและช่วยพัฒนาวงการอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด

 • สร้างโมเดลความสัมพันธ์ของข้อมูลทางธุรกิจด้วยเทคนิค linear regression

  การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่นการทำ regression analysis ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาตัวแปร (factor) ที่มีผลต่อยอดขาย ตัวแปรที่ทำให้ความต้องการของสินค้าเรามากขึ้น หรือส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี รวมไปถึงการสร้างโมเดลหาความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับช่องทางการวางขายนั้น อีกทั้งการทำ predictive model (หรือที่นิยมเรียกกันว่า machine learning) อื่น ๆ อย่าง logistic regression รวมไปถึงหลักการของ deep learning อย่าง neural network ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจำเป็นต้องใช้พื้นฐานของ linear regression ทั้งสิ้น Linear Regression คืออะไร Linear regression เป็นโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับสิ่งที่เราสนใจเช่นปัจจัยต่าง ๆ ทางธุรกิจกับยอดขายในไตรมาสนั้น ๆ หรืออาจจะเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ในสินค้ากับเกรดหรือคุณภาพของสินค้าเป็นต้น โดย linear regression นั้นเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นโมเดลที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย แต่ว่ามีข้อควรระวังอยู่มาก หากไม่เข้าใจถึงหลักการของ linear regression…

 • ภาพถ่ายแรกของ “Supermassive Black Hole” และบทบาทสำคัญของ AI ในการเติมเต็มข้อมูลที่หายไป

  ย้อนกลับไปในปี 2017 ในที่งาน TEDxBeaconStreet นี่คือคำกล่าวของ Katie Bouman หนึ่งในสมาชิกของทีม Event Horizon Telescope team และยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนา algorithm ที่ใช้ในกระบวนการการถ่ายรูปหลุมดำหรือ Black Holes ที่รู้จักกันในชื่อ Continuous High-resolution Image Reconstruction using Patch priors (CHIRP)

 • 1
 • 2

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]

ABOUT

SERVICES