• BERT Explained: State of the art language model for NLP

  การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) เป็นกระบวนการในการสร้างอัลกอริทึมการคำนวณเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลลัทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาของมนุษย์

 • มาทำความรู้จัก ระบบแนะนำ (Recommendation system) ว่าคืออะไรกัน

  ในปัจจุบัน ชีวิตประจำวันของเรามีการซื้อขายและใช้บริการต่าง ๆ จากเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์มากมาย เราจะพบว่า สิ่งที่มาคู่กับขณะเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการคือการแนะนำสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • Siamese Neural Network: การตรวจจับการปลอมแปลงลายเซ็นด้วยปัญญาประดิษฐ์

  ลายเซ็นคือการเขียนชื่อหรือสัญลักษณ์แทนตัวตนด้วยลายมือเพื่อใช้ในการแสดงอัตลักษณ์ของบุคคล ลายเซ็นถูกใช้ในการแสดงตัวตน การอนุมัติ และเป็นหลักฐานในการยืนยันการทำธุรกรรม

 • Predictive Maintenance: การทำนายหรือคาดการณ์การเสียของเครื่องจักร

    การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ หมายถึงการทำนายหรือคาดการณ์การเสียของเครื่องจักร โดยใช้ข้อมูลในอดีตและข้อมูลจากการวัดผลของเครื่องจักรโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการทำนายระยะเวลาที่เครื่องจะเสีย หรือความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรจะเสียในระยะเวลาที่กำหนด

 • เลือกแสดงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ (Choosing an Effective Visual)

  วิธีการแสดงข้อมูลรวมไปถึงกราฟมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนำมาใช้ ซึ่งการเลือกกราฟที่จะมาใช้ในการแสดงผลที่ดีจะช่วยให้เราสามารถเห็น Insight ที่อยู่ในข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น โดยในบทความนี้จะมาพูดถึงวิธีการแสดงผลข้อมูล รูปแบบหลักที่จะสามารถทำให้เราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากข้อมูลของเราได้อย่างน่าสนใจ

 • Visualization เขต, ตำแหน่งสถานที่ โดยใช้ Tableau

  หลังจากในบทความที่แล้วเราได้ดูเรื่องของการนำเสนอแผนที่จังหวัดในประเทศไทยกันไป ในบทความนี้เราจะมาลงรายละเอียดในส่วนของเขต/อำเภอกันว่า มีวิธีการแสดงผลโดยใช้โปรแกรม Tableau อย่างไร

 • นานเท่าไหร่กว่าลูกค้าจะหนีเราไปด้วย Survival Analysis

  ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วรายได้หลักมาจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เน้นการขายสินค้าหรือการให้บริการ ทั้งนี้ การที่เราสามารถรู้ได้ว่า ลูกค้าจะอยู่กับเรานานแค่ไหน เมื่อไหร่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการเราอีก หรือตอนไหนที่ลูกค้าจะยกเลิกบริการกับเรา จะทำให้เราสามารถรับมือกับสถานะการณ์เหล่านี้ได้

 • Demand Forecasting การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า

  การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า หมายถึงการประมาณการเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และข้อมูลอื่น ๆ การพยากรณ์ความต้องการที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ธุรกิจนั้น ๆ มีข้อมูลที่สำคัญและทราบถึงประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของตัวเองในตลาด

 • การพัฒนาธุรกิจด้วยวิธีการ Churn prediction

  บริษัทที่มีลูกค้าจำนวนมากมักจะมีปัญหาในการรักษาลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไปนานๆ แม้ว่าธุรกิจอาจจะสามารถอบรมพนักงานให้สามารถบริการลูกค้าได้ดีขึ้น แต่พนักงานคงไม่สามารถใช้เวลาดูแลลูกค้าจำนวนมากได้อย่างทั่วถึง

 • Visualize your data on Thailand Map with Tableau

  “อยากแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่่ในประเทศไทย ทำอย่างไรดี?” “มีข้อมูลแต่ละจังหวัด แล้วจะเอาไปแปะบนแผนที่อย่างไร?” “Tableau ไม่เข้าใจชื่อจังหวัดภาษาไทย ทำยังไงดี?” หรือคำถามอื่นๆที่เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลบนแผนที่โดยเฉพาะแผนที่ประเทศไทย ที่เรามักจะมีคำถามบ่อยๆ บทความนี้เราจะแสดงขั้นตอนการแสดงข้อมูลบนแผนที่แบบ Step by Step โดยซอฟแวร์ที่เราจะใช้กันในคราวนี้จะมีชื่อว่า Tableau

 • 1
 • 2

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]

ABOUT

SERVICES