Explore

Explore

บริการให้คำปรึกษาและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ Big Data ซึ่งเราสามารถอธิบายได้ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้เรายังสามารถทำ Data Modeling Prototype เพื่อให้ท่านได้ประเมินความสามารถของ Big Data ก่อนลงทุนจริงได้อีกด้วย โดยทางศูนย์มี Data Scientists และ Data Engineers รวมกันมากกว่า 15 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในศาสตร์ต่างๆของ Big Data เช่น Statistical Mathematics, Data Modelings, Experimental Designs, Geo data Analytics. ซึ่งครอบคลุมเกือบทุกวงการอุตสาหากรรมและธุรกิจ เช่น Banking, Agriculture, Telecom.

DATA SCIENTISTS

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data

ด้วยความรู้และความสามารถด้าน Big Data ของเหล่าคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของ Big Data Experince Center ทุกท่านพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังของ Data Science ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมที่จะแข่งขันได้ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใบนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]

ABOUT

SERVICES