Take Control of Data and Drive your Business Forward


Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 20/10/2016
9:00 am - 12:00 pm

Location
The Knowledge Exchange: KX

Categories


การแชร์ความรู้เรื่องของ BIG DATA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรโดยการใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมรับฟังการเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี BI (Business Intelligence) ใน BIG DATA


Share:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]

ABOUT

SERVICES