DATA SCIENTISTS

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data ของเรา

ด้วยความรู้และความสามารถด้าน Big Data ของเหล่าคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของ Big Data Experince Center ทุกท่านพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังของ Data Science ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมที่จะแข่งขันได้ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใบนี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]