big-data-crm-and-what-is-its-benefitsBig Data + CRM = ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น


Share this article

CRM หรือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ถือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าโดยตรง แล้วการทำ Big Data CRM ล่ะจะมีส่วนช่วยและส่วนเกี่ยวกับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง

CRM (Customer Relationship Management) หรือลูกค้าสัมพันธ์ เมื่อรวมเข้ากับ Big Data จะได้เป็น Big Data CRM ซึ่งหมายถึงการรวม Big Data เข้ากับระบบ CRM ของบริษัทโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งสิ่งที่จะได้รับจากระบบการทำงานนี้ก็คือพฤติกรรมของลูกค้าและการคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าที่จะเกิดขึ้น หลายบริษัทมีปัญหาการนำเอา Big Data เข้ามาใช้งานเพราะปริมาณที่มากมายมหาศาลของมัน รวมถึงความเร็วที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นในการจะดำเนินการในส่วนนี้จึงต้องมีการอาศัยเครื่องมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากแบบนี้ได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้บริษัทสามารถนำเอาไปใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

เป้าหมายของการทำ Big Data CRM คือ การรวบรวมข้อมูลของลูกค้าภายในบริษัทเข้ากับข้อมูลของลูกค้าที่เกิดขึ้นภายนอกบริษัท – อาทิ เครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย เป็นต้น – โดยการหารูปแบบของข้อมูลและเทรนด์ของข้อมูล โอกาสในการขายและการจัดการสินค้า รวมถึงการเสนอการให้บริการ เพื่อนำมาช่วยสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัท

การรวม Big Data เข้ากับข้อมูลทางด้าน CRM สามารถช่วยพัฒนาระบบการวิเคราะห์ลูกค้าและนำไปสู่การสร้างโมเดลคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าได้ บริษัทส่วนใหญ่ใช้ Big Data ในการเชื่อมต่อกับระบบ CRM เพื่อให้เกิดระบบที่สามารถประมวลผลได้แบบเรียลไทม์ และยิ่งไปกว่านั้นสามารถติดต่อกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกจุดสำคัญของการทำ Big Data CRM ก็คือการที่จะดึงเอาข้อมูลของลูกค้าที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดจากการที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์หรือติดต่อกับบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆของบริษัททุกช่องทาง

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเครื่องในการทำ Big Data จะมีราคาถูกเนื่องจากเป็นซอฟท์แวร์แบบ Open Source แต่ค่าใช้จ่ายกลับไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือแต่เป็นการจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญมากพอที่จะใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน อย่างพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงความคุ้นเคยที่จะใช้ฟังก์ชั่นต่างๆของเครื่องมือในการทำ Big Data ทั้งนี้ Big Data CRM นั้นต้องการทั้งเครื่องมือที่ทรงพลังและคุณภาพข้อมูลที่ดีเพื่อจะใช้ในการวิเคราะห์และได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยำ

การเก็บข้อมูลและนำเอามาวิเคราะห์จากลูกค้าของบริษัทเองโดยตรง จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างหรือปรับปรุงการให้บริการลูกค้าได้โดยการศึกษามุมมองและความรู้สึกของลูกค้าที่มาใช้บริการกับบริษัทจริงๆ Big Data สามารถให้ข้อมูลทางด้านธุรกิจแก่บริษัทได้ ทั้งสัดส่วนยอดขาย การตลาดและข้อมูลส่วนอื่นๆที่สามารถช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในเรื่องการตัดสินใจที่ถูกต้องทางด้านธุรกิจได้แบบทันที รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสินค้า คลังสินค้า ประเภทลูกค้าส่วนต่างๆ และช่วยในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นได้

ทั้งนี้เมื่อพูดถึงข้อมูลของลูกค้า Big Data จะแสดงผลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งจากการวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลที่มีการส่งต่อมาโดยตรง ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้ทั้ง ชาร์ต กราฟ หรือรูปแสดงทางสถิติอื่นๆ รวมถึงการแสดงผลแบบไม่มีรูปแบบอย่าง เสียง วิดีโอ หรือรูปภาพ เป็นต้น

Cr. Customer Experience Information, Solunus

READ  10 เหตุผลที่ทำให้งานสาย Big Data มีแต่โตกับโต (ภาคแรก)

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES