big data and disasterBig Data กับ หายนะ


Share this article

หายนะ ป้องกันได้ด้วย  Twitter และ Youtube? อย่าเพิ่งส่ายหน้าหนี เพราะ Big Data จะช่วยอธิบายว่าข้อมูลจากทุกแหล่งสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้

คำว่า หายนะ คุณจะนึกถึงอะไร? หัวเรื่องเปิดมาแบบนี้หลายคนคงเริ่มเดากันออกแล้วว่าหมายถึง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วนั้นบอกได้เลยว่า ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการจับตาดู ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่แม้อุณหภูมิจะต่างไปแค่องศาเดียว ก็ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญ เพราะนั่นหมายถึงผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจ หากวางแผนรับมือไม่ทันและเมื่อพูดถึงข้อมูลมากมายที่ต้องจัดเก็บและบริหารจัดการแล้ว ก็ต้องพูดถึงพระเอกอย่าง Big Data ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งในด้านของการเฝ้าระวังภัยพิบัตินั้น เทคโนโลยี Big Data สามารถมีบทบาทดังต่อไปนี้

  • การทำนายภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
  • การจับตาดูภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงของแหล่งชุมชนจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
  • ติดตามผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติและคอยเฝ้าดูการฟื้นฟู
  • ลดช่องโหว่ที่เกิดให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายจากภัยพิบัติ
  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการชุมชน

Big Data กับ แผ่นดินไหว

big-data-disaster1แม้ว่าทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหวนั้นจะเป็นที่รู้กันมานานและแพร่หลาย แต่การเตือนภัยนั้นกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นในปี 2014 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จึงได้พัฒนา LITMUS โมเดลที่เอาไว้จับความเคลื่อนไหวเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ด้วยการใช้ข้อมูลจากโซเชี่ยลมีเดียหลายๆแหล่งใน Big Data ทั้งจาก Twitter, Instagram และ Youtube มาวิเคราะห์หารูปแบบความเหมือนกันหรือความใกล้เคียงของเวลา ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวเกิน 5.5 ริกเตอร์ขึ้นไป เพื่อหาว่าสัญญาณไหนที่เป็นตัวบ่งชี้ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้า

Big Data กับ น้ำท่วม

big-data-disaster2

สำหรับภัยน้ำท่วมนั้น Big Data มีส่วนในการช่วยให้สามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้ด้วยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมมารวมกันจาก Twitter และ การสังเกตการณ์ผ่านดาวเทียม กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างแผนที่แบบ real-time ที่สามาถบ่งบอก สถานที่ เวลา และขอบเขตที่จะเกิดผลกระทบจากภัยน้ำท่วมได้ โดยข้อมูลจากการรายงานผ่านโซเชี่ยลมีเดียเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก เพราะสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ทั้งช่วงเวลาก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังจากเกิดภัยพิบัติ hashtag ใน twitter ให้ข้อมูลทั้งการรายงานและสถานที่ที่เกิดเหตการณ์ผ่านทางการ check-in ดังนั้นเมื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมา mapping ลงบนแผนที่ที่ได้จากดาวเทียมก็จะสามารถทราบขอบเขตของผลกระทบและแจ้งเตือนพื้นที่ใกล้เคียงที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าได้

Big Data กับ พายุ

big-data-disaster3

เรื่องของการเตือนภัยจากพายุนั้น Big Data ถือว่ามีส่วนช่วยอย่างมากไม่ว่าพายุนั้นจะเป็น เฮอริเคน ไต้ฝุ่น หรือไซโคลน เพราะ Big Data นอกจากจะสามารถรองรับข้อมูลเกี่ยวกับพายุได้อย่างมากมายมหาศาลแล้ว ยังช่วยในการย่อยข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อแปลผลออกมาเป็นแนวโน้มที่สิ่งๆนั้น จะเต้องผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่คล้ายกัน เช่น การวิเคราะห์สถานที่ที่เกิดพายุบ่อยๆ เพื่อหาความเกี่ยวข้องและความคล้ายคลึงกัน จะสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ลักษณะใดเสี่ยงต่อการต้องประสบกับภัยทางพายุ หรือลักษณะของสภาพอากาศแบบใดที่กำลังบ่งบอกว่าจะเกิดภัยทางธรรมชาติอย่างพายุเข้าในเร็วๆนี้ ซึ่งการใช้ Big Data เข้ามาช่วยในลักษณะนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการเตือนภัยได้แล้ว ยังสามารถใช้ข้อมูลเพื่อไล่ดูเหตุการณ์ตามลำดับ ไปสู่แหล่งที่มาก่อนจะได้ผลลัพธ์ได้อีกด้วย จากตัวอย่างของการใช้ Big Data เข้ามาช่วยในเรื่องการเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น จะเห็นได้ว่าไม่ว่าข้อมูลที่ได้จะมาในลักษณะใดหรืออยู่ในรูปแบบใด เพียงมีการจัดการข้อมูลที่ดีก็สามารถนำมาวิเคราะห์จนได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ อย่างการนำเอา Tweet รายงานภัยทางธรรมชาติจาก Twitter มารวมกันจนเกิดเป็นรูปแบบที่เราสามารถรู้ได้ว่าเมื่อไหร่และลักษณะไหนที่กำลังจะเกิดภัยธรรมชาติ จนถึงขนาดสามารถนำมาใช้เตือนภัยล่วงหน้าได้

Cr. Data-pop Alliance, Adweek, World Map, The Clinton Foundation

READ  ชีวิตในยุค Big Data เมื่อคำนี้มีอยู่แม้แต่ในชีวิตประจำวัน

Leave a Reply  

Your Email Required address will not be published. Required fields are marked *

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES