5 สิ่งที่ควรรู้เพื่อการใช้งาน Big Data อย่างเต็มประสิทธิภาพ


Share this article

ถ้าเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น เราสามารถใช้ Big Data ได้แทบไม่มีข้อจำกัด แต่จะใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรนั้น นั่นสิ่งที่เราควรรู้ก่อนจะนำมาใช้

1. Big Data สามารถวิเคราะห์และหาจุดเชื่อมโยงสำคัญของข้อมูลได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

อย่างที่เรารู้กันว่า Big Data นั้นเกิดมาเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่มีที่มาจากหลากหลายแหล่ง และเป็นข้อมูลที่อยู่ในหลากหลายรูปแบบทั้ง รูปภาพ วิดีโอและตัวอักษร เป็นต้น ซึ่งการจัดการกับข้อมูลที่ว่านั้น ก็คือการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเชื่อมโยง รูปแบบ และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่ซ่อนอยู่ในนั้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาหรืออ่านข้อมูลและวิเคราะห์โดยมนุษย์ เพราะด้วยขนาดของข้อมูลที่มหาศาลและลักษณะข้อมูลที่มีความหลากหลายนั่นเอง

ดังนั้นการจะใช้ Big Data ให้เกิดประสิทธิภาพในด้านนี้นั้น สิ่งที่องค์กรควรรู้ คือ มีข้อมูลสำคัญภายในองค์กรจนถึงในยุคปัจจุบันจำนวนมากที่ยังคงถูกเก็บอยู่ในรูปแบบกระดาษ และด้วยข้อจำกัดของกระดาษมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าถึงหรือส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่าย จากการศึกษาพบว่ามีไม่น้อยที่กลุ่มคนทำงานเฉพาะด้านไม่สามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างทันท่วงทีหรือส่งต่อข้อมูลสำคัญไปที่หน่วยงานส่วนอื่น ดังนั้นองค์กรที่จะหันมาใช้ Big Data จึงควรมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้การใช้งาน Big Data เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. องค์กรสามารถสร้างและจัดเก็บข้อมูลที่ส่งต่อกันภายในองค์กรในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอลได้

ก่อนจะมีการเข้ามาของ Big Data ที่เราสามารถมีพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดนั้น การจะเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มักจะจำกัดให้แค่เฉพาะข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆ และใช้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เยอะ เพราะพื้นที่การจัดเก็บในรูปแบบเดิมนั้นมีจำกัด หรือแย่ไปกว่านั้นคือเลี่ยงที่จะใช้วิธีเก็บเอกสารหรือข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเลยแล้วหันไปใช้กระดาษแทนทั้งหมด ซึ่งนั้นทำให้การค้นหา วิเคราะห์ ส่งต่อ และนำข้อมูลไปใช้นั้นเป็นไปอย่างยุ่งยากและใช้เวลานาน จนในบางครั้งการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านๆมา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกนั้นแทบทำไม่ได้เลย หรือได้มาก็ไม่ใช่ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

การใช้งาน Big Data ในส่วนนี้คือการเข้าใจว่า Big data เกิดมาเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากๆ ซึ่งหมายถึงไม่จำกัด การจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงควรเป็นวิธีการหลักขององค์กรในการใช้จัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหน ส่วนใด หรือจะสำคัญมากน้อยแค่ไหน ก็ควรเก็บเอาไว้ให้อยู่ที่เดียวกัน จึงจะทำให้การใช้งาน Big Data ในการจัดการข้อมูลเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

3. Big Data ทำให้การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนำเสนอสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจง

เพราะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และจุดเชื่อมโยงของ Big Data นั้นจะทำให้คุณสามารถนำเอาข้อมูลของลูกค้า พฤติกรรม และข้อมูลความชอบ มาใช้เพื่อกำหนดกลุ่มของเหล่าลูกค้าที่มีความคล้ายคลึงกันให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ซึ่งนำไปสู่การนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า มีความเฉพาะกลุ่มและมีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสูง

4. การมีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบด้านจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น

ในส่วนนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน หมายความว่า ในแต่ละแผนกหรือหน่วยงานแต่ละส่วนในองค์กรควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่แยกกันเป็นสัดส่วน เพื่อให้การนำไปวิเคราะห์นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องครบถ้วน ซึ่งจะนำไปสู่การได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความแม่นยำ และเมื่อนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ  การตัดสินใจนั้นๆก็จะดีขึ้นและลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดลง

5. สามารถใช้ Big Data เพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

ควรมีการเก็บข้อมูลสินค้าและบริการจากทุกด้าน ทั้งการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน การเก็บข้อมูลระหว่างการผลิตและการให้บริการ เพื่อให้มีข้อมูลที่ Big Data สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้นในอนาคต

Cr. Ivey Business JournalPixabay

READ  ให้ AI ทำงานควบคู่กับ Privacy ด้วยวิธี Federated Learning

Share:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ไม่พลาดทุกการอัพเดทจาก Big Data Experience Center

Big Data Experience Center (BX)

ชั้น 14 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)
110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์: [email protected]
Tel: 097-941-9889

ABOUT

SERVICES